Cenník bytov v Nitre

BLOK A

Por.č. BYT č. NP IZIEB BYT KOBKA BALKÓN TERASA SPOLU CENA BYTU
1. A11 1.NP 3-izb. 74,20 2,40 0,00 27,20 103,80 0,00 PREDANÝ
2. O12 1.NP 39,90 39,90 0,00 PREDANÝ
3. A13 1.NP 4-izb. 106,80 2,50 0,00 51,70 161,00 0,00 PREDANÝ
4. A21 2.NP 2-izb. 52,20 2,50 3,60 0,00 58,30 0,00 PREDANÝ
5. A22 2.NP 1-izb. 39,70 2,50 0,00 21,00 63,20 0,00 PREDANÝ
6. A23 2.NP 2-izb. 47,90 2,50 5,10 0,00 55,50 0,00 PREDANÝ
7. A24 2.NP 3-izb. 82,90 2,50 7,60 0,00 93,00 0,00 PREDANÝ
8. A31 3.NP 2-izb. 52,20 2,50 3,60 0,00 58,30 0,00 PREDANÝ
9. A32 3.NP 1-izb. 39,70 2,30 4,10 0,00 46,10 0,00 PREDANÝ
10. A33 3.NP 2-izb. 47,90 2,60 5,10 0,00 55,60 0,00 PREDANÝ
11. A34 3.NP 3-izb. 82,90 2,60 7,60 0,00 93,10 0,00 PREDANÝ
12. A41 4.NP 2-izb. 52,20 2,40 3,60 0,00 58,20 0,00 PREDANÝ
13. A42 4.NP 1-izb. 39,70 2,10 4,10 0,00 45,90 0,00 PREDANÝ
14. A43 4.NP 2-izb. 47,90 2,50 5,10 0,00 55,50 0,00 PREDANÝ
15. A44 4.NP 3-izb. 82,90 2,50 7,60 0,00 93,00 0,00 PREDANÝ
16. A51 5.NP 3-izb. 74,70 2,50 0,00 38,90 116,10 0,00 PREDANÝ
17. A52 5.NP 3-izb. 74,50 2,50 0,00 38,90 115,90 0,00 PREDANÝ


BLOK B

Por.č. BYT č. NP IZIEB BYT KOBKA BALKÓN TERASA SPOLU CENA BYTU
1. B11 1.NP 3-izb. 74,00 2,50 0,00 27,20 103,70 0,00 PREDANÝ
2. O12 1.NP 39,90 2,50 42,40 0,00 PREDANÝ
3. O13 1.NP 35,70 2,50 38,20 0,00 PREDANÝ
4. B14 1.NP 3-izb. 91,80 2,20 27,20 121,20 0,00 PREDANÝ
5. B21 2.NP 2-izb. 52,20 2,50 3,60 0,00 58,30 0,00 PREDANÝ
6. B22 2.NP 1-izb. 39,70 2,60 0,00 21,00 63,30 0,00 PREDANÝ
7. B23 2.NP 2-izb. 47,90 2,70 5,10 0,00 55,70 0,00 PREDANÝ
8. B24 2.NP 3-izb. 82,90 2,50 7,60 0,00 93,00 0,00 PREDANÝ
9. B31 3.NP 2-izb. 52,20 2,50 3,60 0,00 58,30 0,00 PREDANÝ
10. B32 3.NP 1-izb. 39,70 2,60 4,10 0,00 46,40 0,00 PREDANÝ
11. B33 3.NP 2-izb. 47,90 2,30 5,10 0,00 55,30 0,00 PREDANÝ
12. B34 3.NP 3-izb. 82,90 2,10 7,60 0,00 92,60 0,00 PREDANÝ
13. B41 4.NP 2-izb. 52,20 2,10 3,60 0,00 57,90 0,00 PREDANÝ
14. B42 4.NP 1-izb. 39,70 2,20 4,10 0,00 46,00 0,00 PREDANÝ
15. B43 4.NP 2-izb. 47,90 2,40 5,10 0,00 55,40 0,00 PREDANÝ
16. B44 4.NP 3-izb. 82,90 2,20 7,60 0,00 92,70 0,00 PREDANÝ
17. B51 5.NP 3-izb. 74,70 2,20 0,00 38,90 115,80 0,00 PREDANÝ
18. B52 5.NP 3-izb. 74,50 2,50 0,00 32,70 109,70 0,00 PREDANÝ


BLOK C

Por.č. BYT č. NP IZIEB BYT KOBKA BALKÓN TERASA SPOLU CENA BYTU
1. C11 1.NP 3-izb. 74,00 2,40 0,00 27,20 103,60 0,00 PREDANÝ
2. O12 1.NP 39,90 2,40 42,30 0,00 PREDANÝ
3. O13 1.NP 35,70 2,50 38,20 0,00 PREDANÝ
4. C14 1.NP 3-izb. 91,50 2,40 0,00 27,20 121,10 0,00 PREDANÝ
5. C21 2.NP 2-izb. 52,20 2,40 3,60 0,00 58,20 0,00 PREDANÝ
6. C22 2.NP 1-izb. 39,70 2,40 0,00 21,00 63,10 0,00 PREDANÝ
8. C24 2.NP 3-izb. 82,90 2,30 7,60 0,00 92,80 0,00 PREDANÝ
9. C31 3.NP 2-izb. 52,20 2,40 3,60 0,00 58,20 0,00 PREDANÝ
10. C32 3.NP 1-izb. 39,70 2,50 4,10 0,00 46,30 0,00 PREDANÝ
11. C33 3.NP 2-izb. 47,90 2,50 5,10 0,00 55,50 0,00 PREDANÝ
12. C34 3.NP 3-izb. 82,90 2,50 7,60 0,00 93,00 0,00 PREDANÝ
13. C41 4.NP 2-izb. 52,20 2,50 3,60 0,00 58,30 0,00 PREDANÝ
14. C42 4.NP 1-izb. 39,70 2,50 4,10 0,00 46,30 0,00 PREDANÝ
15. C43 4.NP 2-izb. 47,90 2,50 5,10 0,00 55,50 0,00 PREDANÝ
16. C44 4.NP 3-izb. 82,90 2,60 7,60 0,00 93,10 0,00 PREDANÝ
17. C51 5.NP 3-izb. 74,70 2,60 0,00 38,90 116,20 0,00 PREDANÝ
18. C52 5.NP 3-izb. 74,50 2,60 0,00 38,90 116,00 0,00 PREDANÝ


BLOK D

Por.č. BYT č. NP IZIEB BYT KOBKA BALKÓN TERASA SPOLU CENA BYTU
1. D11 1.NP 3-izb. 74,00 2,30 0,00 27,20 103,50 0,00 PREDANÝ
2. O12 1.NP 39,90 39,90 0,00 PREDANÝ
3. O13 1.NP 35,70 35,70 0,00 PREDANÝ
4. D14 1.NP 3-izb. 91,80 2,30 0,00 28,20 122,30 0,00 PREDANÝ
5. D21 2.NP 2-izb. 52,20 2,30 4,10 0,00 58,60 0,00 PREDANÝ
6. D22 2.NP 1-izb. 39,40 2,30 0,00 21,00 62,70 0,00 PREDANÝ
7. D23 2.NP 2-izb. 47,90 1,80 5,10 21,00 75,80 0,00 PREDANÝ
8. D24 2.NP 3-izb. 82,90 1,80 8,20 0,00 92,90 0,00 PREDANÝ
9. D31 3.NP 2-izb. 52,20 1,80 4,10 0,00 58,10 0,00 PREDANÝ
10. D32 3.NP 1-izb. 39,40 1,80 4,10 0,00 45,30 0,00 PREDANÝ
11. D33 3.NP 2-izb. 47,80 2,40 5,10 0,00 55,30 0,00 PREDANÝ
12. D34 3.NP 3-izb. 82,90 2,40 8,20 0,00 93,50 0,00 PREDANÝ
13. D41 4.NP 2-izb. 52,20 2,40 4,10 0,00 58,70 0,00 PREDANÝ
14. D42 4.NP 1-izb. 39,70 1,80 4,10 0,00 45,60 0,00 PREDANÝ
15. D43 4.NP 2-izb. 47,80 1,80 5,10 0,00 54,70 0,00 PREDANÝ
16. D44 4.NP 3-izb. 82,90 1,80 8,20 0,00 92,90 0,00 PREDANÝ
17. D51 5.NP 3-izb. 74,50 1,80 0,00 32,70 109,00 0,00 PREDANÝ
18. D52 5.NP 3-izb. 74,50 1,80 0,00 32,70 109,00 0,00 PREDANÝ


BLOK E

Por.č. BYT č. NP IZIEB BYT KOBKA BALKÓN TERASA SPOLU CENA BYTU
1. E11 1.NP 3-izb. 93,10 2,30 0,00 50,40 145,80 0,00 PREDANÝ
2. O13 1.NP 35,70 35,70 0,00 PREDANÝ
3. E14 1.NP 3-izb. 91,50 2,30 0,00 27,20 121,00 0,00 PREDANÝ
4. E21 2.NP 2-izb. 52,20 2,30 4,10 0,00 58,60 0,00 PREDANÝ
5. E22 2.NP 1-izb. 39,40 2,30 4,10 0,00 45,80 0,00 PREDANÝ
6. E23 2.NP 2-izb. 47,90 1,80 5,10 21,00 75,80 0,00 PREDANÝ
7. E24 2.NP 3-izb. 82,90 1,80 7,60 0,00 92,30 0,00 PREDANÝ
8. E31 3.NP 2-izb. 52,20 1,80 4,10 0,00 58,10 0,00 PREDANÝ
9. E32 3.NP 1-izb. 39,40 1,80 4,10 0,00 45,30 0,00 PREDANÝ
10. E33 3.NP 2-izb. 47,80 2,40 5,10 0,00 55,30 0,00 PREDANÝ
11. E34 3.NP 3-izb. 82,90 2,40 8,20 0,00 93,50 0,00 PREDANÝ
12. E41 4.NP 2-izb. 52,20 2,40 4,10 0,00 58,70 0,00 PREDANÝ
13. E42 4.NP 1-izb. 39,40 1,80 4,10 0,00 45,30 0,00 PREDANÝ
14. E43 4.NP 2-izb. 47,90 1,80 5,10 0,00 54,80 0,00 PREDANÝ
15. E44 4.NP 3-izb. 82,90 1,80 8,20 0,00 92,90 0,00 PREDANÝ
16. E51 5.NP 3-izb. 74,50 1,80 0,00 32,70 109,00 0,00 PREDANÝ
17. E52 5.NP 3-izb. 74,50 1,80 0,00 32,70 109,00 00,00 PREDANÝ

BLOK F

* Cena garážového státia je 7000€ vrátane DPH.

Por.č. BYT č. NP IZIEB BYT KOBKA BALKÓN TERASA SPOLU CENA BYTU
1. F11 1.NP 2-izb. 52,00 2,60 0,00 15,00 69,70 00,00 PREDANÝ
2. F12 1.NP 1-izb. 37,50 2,40 0,00 32,80 72,80 00,00 PREDANÝ
3. F13 1.NP 2-izb. 64,90 2,40 0,00 18,50 85,70 00,00 PREDANÝ
4. F14 1.NP 2-izb. 64,90 2,30 0,00 18,50 85,60 00,00 PREDANÝ
5. F15 1.NP 3-izb. 89,80 2,40 0,00 48,80 140,60 0,00 PREDANÝ
6. F21 2.NP 2-izb. 52,10 2,30 3,60 0,00 58,00 00,00 PREDANÝ
7. F22 2.NP 1-izb. 36,70 2,10 0,00 0,00 38,80 00,00 PREDANÝ
8. F23 2.NP 2-izb. 55,10 2,10 0,00 17,90 75,00 00,00 PREDANÝ
9. F24 2.NP 2-izb. 54,60 2,10 0,00 17,90 74,50 00,00 PREDANÝ
10. F25 2.NP 1-izb. 27,30 0,00 0,00 27,37 00,00 PREDANÝ
11. F26 2.NP 3-izb. 61,70 2,10 7,60 0,00 71,40 00,00 PREDANÝ
12. F31 3.NP 2-izb. 52,10 2,10 3,60 0,00 57,80 00,00 PREDANÝ
13. F32 3.NP 1-izb. 36,70 2,10 0,00 0,00 38,90 00,00 PREDANÝ
14. F33 3.NP 2-izb. 55,10 2,10 5,40 0,00 62,50 00,00 PREDANÝ
15. F34 3.NP 2-izb. 54,60 2,10 5,40 0,00 62,00 00,00 PREDANÝ
16. F35 3.NP 1-izb. 27,30 0,00 0,00 27,37 00,00 PREDANÝ
17. F36 3.NP 3-izb. 61,70 2,10 7,60 0,00 71,40 00,00 PREDANÝ
18. F41 4.NP 2-izb. 52,10 2,10 3,60 0,00 57,80 00,00 PREDANÝ
19. F42 4.NP 1-izb. 36,70 2,10 0,00 0,00 38,90 00,00 PREDANÝ
20. F43 4.NP 2-izb. 55,10 2,10 5,40 0,00 62,50 00,00 PREDANÝ
21. F44 4.NP 2-izb. 54,60 2,10 5,40 0,00 62,00 00,00 PREDANÝ
22. F45 4.NP 1-izb. 27,30 0,00 0,00 27,37 00,00 PREDANÝ
23. F46 4.NP 3-izb. 61,70 2,10 7,60 0,00 71,40 00,00 PREDANÝ
24. F51 5.NP 2-izb. 52,10 2,40 3,60 0,00 58,10 00,00 PREDANÝ
25. F52 5.NP 1-izb. 36,70 2,40 0,00 0,00 39,20 00,00 PREDANÝ
26. F53 5.NP 2-izb. 55,10 2,30 5,40 0,00 62,70 00,00 PREDANÝ
27. F54 5.NP 2-izb. 54,60 2,40 5,40 0,00 62,30 00,00 PREDANÝ
28. F55 5.NP 3-izb. 88,90 2,40 7,60 0,00 98,60 00,00 PREDANÝ
29. F61 6.NP 4-izb. 101,00 2,40 0,00 44,20 146,80 00,00 PREDANÝ
30. F62 6.NP 4-izb. 103,90 2,30 0,00 56,20 161,70 00,00 PREDANÝ

BLOK G

* Cena garážového státia je 7000€ vrátane DPH.

Por.č. BYT č. NP IZIEB BYT KOBKA BALKÓN TERASA SPOLU CENA BYTU
1. G11 1.NP 2-izb. 52,00 2,60 0,00 15,00 69,70 00,00 PREDANÝ
2. G12 1.NP 1-izb. 37,50 2,40 0,00 33,10 73,00 00,00 PREDANÝ
3. G13 1.NP 2-izb. 64,90 2,40 0,00 18,50 85,70 00,00 PREDANÝ
4. G14 1.NP 2-izb. 64,90 2,30 0,00 18,50 85,60 00,00 PREDANÝ
5. G15 1.NP 3-izb. 89,80 2,40 0,00 48,80 140,60 00,00 PREDANÝ
6. G21 2.NP 2-izb. 52,10 2,30 3,60 0,00 58,00 00,00 PREDANÝ
7. G22 2.NP 1-izb. 36,70 2,10 0,00 0,00 38,80 00,00 PREDANÝ
8. G23 2.NP 2-izb. 55,10 2,10 0,00 17,90 75,00 00,00 PREDANÝ
9. G24 2.NP 2-izb. 54,60 2,10 0,00 17,90 74,50 00,00 PREDANÝ
10. G25 2.NP 1-izb. 27,30 0,00 0,00 27,37 00,00 PREDANÝ
11. G26 2.NP 3-izb. 61,70 2,10 7,60 0,00 71,40 00,00 PREDANÝ
12. G31 3.NP 2-izb. 52,10 2,10 3,60 0,00 57,80 00,00 PREDANÝ
13. G32 3.NP 1-izb. 36,70 2,10 0,00 0,00 38,90 00,00 PREDANÝ
14. G33 3.NP 2-izb. 55,10 2,10 5,40 0,00 62,50 00,00 PREDANÝ
15. G34 3.NP 2-izb. 54,60 2,10 5,40 0,00 62,00 00,00 PREDANÝ
16. G35 3.NP 1-izb. 27,30 0,00 0,00 27,37 00,00 PREDANÝ
17. G36 3.NP 3-izb. 61,70 2,10 7,60 0,00 71,40 00,00 PREDANÝ
18. G41 4.NP 2-izb. 52,10 2,10 3,60 0,00 57,80 00,00 PREDANÝ
19. G42 4.NP 1-izb. 36,70 2,10 0,00 0,00 38,90 00,00 PREDANÝ
20. G43 4.NP 2-izb. 55,10 2,10 5,40 0,00 62,50 00,00 PREDANÝ
21. G44 4.NP 2-izb. 54,60 2,10 5,40 0,00 62,00 00,00 PREDANÝ
22. G45 4.NP 1-izb. 27,30 0,00 0,00 27,37 00,00 PREDANÝ
23. G46 4.NP 3-izb. 61,70 2,10 7,60 0,00 71,40 00,00 PREDANÝ
24. G51 5.NP 2-izb. 52,10 2,40 3,60 0,00 58,10 00,00 PREDANÝ
25. G52 5.NP 1-izb. 36,70 2,40 0,00 0,00 39,20 00,00 PREDANÝ
26. G53 5.NP 2-izb. 55,10 2,30 5,40 0,00 62,70 00,00 PREDANÝ
27. G54 5.NP 2-izb. 54,60 2,40 5,40 0,00 62,30 00,00 PREDANÝ
28. G55 5.NP 3-izb. 88,90 2,40 7,60 0,00 98,60 00,00 PREDANÝ
29. G61 6.NP 4-izb. 101,00 2,40 0,00 44,20 146,80 00,00 PREDANÝ
30. G62 6.NP 4-izb. 103,90 2,30 0,00 56,20 161,70 00,00 PREDANÝ